תנועת החרות, הלשכה לשרות החבר - התכתבות

02.01.1977 - 18.06.1978

סימול התיק : ה 1 - 4/ 48

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: המסגרת הארגונית ותכנית פעולה ראשונית של הלשכה
לשרות החבר. טיפול בבקשות אישיות של חברי התנועה. עניני ארגון.

מילות מפתח