תנועת החרות, מדור צעירי חרות - רשימות, התכתבות, פרסומים

18.04.1974 - 18.01.1981

סימול התיק : ה 1 - 4/ 47

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון ומינהלה. עריכת ועידת צעירי חרות.
פרוטוקולים מישיבות הנהלת צעירי חרות והחלטות בעניני ארגון,
תכנון פעילות, תגובות על המתרחש בתנועה ובמדינה, דיווחים על
הפעילות בסניפים.
פרסומים וכרוזים על פעילות למען רמת הגולן וירושלים. קריאה
להצטרף לנוער הליכוד.
שיח צעירים- חוברת לקראת הועידה הי"ב של תנועת החרות.
רשימות שמות וכתובות חברי דור ההמשך וחברי החוג לחשיבה מדינית.
הזמנות לפגישות.