מהפך 1977.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 180

שם המחבר: ריבליס גלית
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : מכללת בית ברל
סוג עבודת המחקר: רפראט

תוכן

הסיבות והגורמים למהפך 1977: ירידת מפלגת העבודה, השפעת מלחמת
יום-הכיפורים, עלית הליכוד ותרומת הגורם העדתי לכך.

מילות מפתח