תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל 14 במאי-30 בספטמבר 1948

סימול הספר : מ- 540/ 1

שם מחבר הספר: מדינת ישראל. גנזך המדינה; פרוינדליך יהושע, עורך
מוציא לאור: גנזך המדינה
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1981
שנת ההוצאה העברית: תשמא
שפה: עברית
איורים: מפות
הערות: גם כרך לוואי באנגלית.

תוכן

הנושאים העיקריים: הפעילות באו"ם לצורך בלימת הפלישה הערבית
וחיסולה. החתירה ללגיטימציה בינלאומית של מדינת ישראל וההכרה בה
יצירת התנאים המדיניים להמשכת העליה של העקורים ממערב אירופה
ומקפריסין: שמירת הקשר עם מרכזים יהודיים במזרח-אירופה והעליה
משם. אבטחת מקורות נשק, דלק ומימון. מינוי ברנאדוט למתווך
הצעותיו והמגעים עמו, פרשת אלטלנה, מלחמת העצמאות והפסקות האש.