הארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל) - ארגון טרור או לא?

סימול עבודת המחקר : כ8 - 179

שם המחבר: יצחייק אהוד
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

נסיון לענות על השאלה האם האצ"ל היה ארגון טרור הכולל: סקירה
היסטורית של תולדות האצ"ל; טענות עיקריות מדוע האצ"ל אינו/הינו
ארגון טרור; בחינת האצ"ל לפי מודל כוללני להגדרת ארגוני טרור
ובאמצעות תאוריה פסיכולוגית.

מילות מפתח