טרוריזם - הלח"י כארגון טרור

סימול עבודת המחקר : כ8 - 178

שם המחבר: סנג מיכאל
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

נסיון לקבוע האם לח"י היה ארגון טרור. סקירת ההיסטוריה
והאידאולוגיה של לח"י והשוואתם למודלים המגדירים ארגוני טרור.