עלייה ב' של התנועה הרביזיוניסטית 1940-1934

סימול עבודת המחקר : כ8 - 177

שם המחבר: לנדאו דב
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: רפראט

תוכן

יחס זאב ז'בוטינסקי לעלייה ב'. הסיבות והגורמים לעלייה ב' של
התנועה הרביזיוניסטית. ארגון העלייה, חילוקי הדעות בין הצ"ח,
בית"ר ואצ"ל והחלטות ועידת פריס בנושא. ההעפלה העצמאית. הגורמים
להפסקת ההעפלה הרביזיוניסטית.

מילות מפתח