סמלים ומיתוסים פוליטיים בתנועה הרביזיוניסטית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 176

שם המחבר: אדרי רחל
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

המורשת הלאומית הפולנית וערכי הדת והמסורת היהודיים כמקורות
ליצירת הסמלים והמיתוסים הפוליטיים של התנועה הרביזיוניסטית.

מילות מפתח