האצ"ל מתגייס לצה"ל

סימול עבודת המחקר : כ8 - 175

שם המחבר: גירון גרשון
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

תהליך הפיכת חברי האצ"ל לחילי צה"ל מכ"ט בנובמבר ועד לפירוק
האצ"ל בספטמבר 1948: הסכמים לשיתוף פעולה בהגנה המקומית בין
ההגנה והאצ"ל. התגיסות חברי האצ"ל לצה"ל. פרשת אלטלנה. יחסי
ההגנה והאצ"ל בירושלים. גישת המנהיגות הפוליטית לנושא גיוס חברי
האצ"ל.