תנועת החרות, ועדת התרכובת - התכתבות

04.05.1955 - 09.06.1955

סימול התיק : ה 1 - 4/ 29

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הרכבת רשימות מועמדים לבחירות לכנסת השלישית ולרשויות המקומיות.
כולל מסמכים בערבית.