תנועת החרות, ועדת המנגנון - התכתבות, פרוטוקולים, הסכמי עבודה

06.05.1976 - 27.08.1978

סימול התיק : ה 1 - 4/ 28/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

עניני ארגון, מינהלה, כח אדם, מתן דרגות, שכר וסדרי עבודה.
טיוטות הסכמי עבודה.

מילות מפתח