תנועת החרות, הדרכת המנגנון

20.08.1957 - 07.11.1957

סימול התיק : ה 1 - 4/ 28/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

שאלוני סיכום למשתתפי ימי העיון למזכירי אזורים ורכזיהם ומזכירי
סניפים מרחביים. עריכת ימי עיון.

מילות מפתח