תנועת החרות, הועדה לחינוך - פרוטוקול

01.01.1964 - 31.12.1964

סימול התיק : ה 1 - 4/ 26

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרוטוקול הישיבה הראשונה - דיונים והחלטות בנושא משימות ותכנית
פעולתה של ועדת החינוך.

מילות מפתח