תנועת החרות, ועדת הביקורת - פרוטוקולים

09.01.1958 - 22.02.1962

סימול התיק : ה 1 - 4/ 25/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון ותקציב. דיונים לגבי דו"חות
ביקורת על סניפים. דיווחים על פעילות הועדה.
רשימת חברי ועדת הביקורת העליונה וכתובותיהם.