תנועת החרות, ועדת התיאום - התכתבות

28.09.1953 - 15.12.1955

סימול התיק : ה 1 - 4/ 24

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקול מישיבת ועדת התיאום בעניני ארגון.
הזמנות לישיבות הועדה.

מילות מפתח