אחד-העם והרוח הלאומי

סימול הספר : ית- 2146

שם מחבר הספר: גוטשאלק יחיאל אלפרד, אגרנט הלל
מוציא לאור: הספריה הציונית
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1992
שנת ההוצאה העברית: תשנב
שפה: עברית
הערות: מפתחות

תוכן

הגותו הלאומית של אחד העם. ניתוח הרעיונות הלאומיים והציוניים
שבמאמרי אחד העם, פעילותו הפובליצסטית והציונית במסגרת הקונגרסים
הציוניים.