המחר של האתמול

סימול הספר : צ- 1964

שם מחבר הספר: אלבוים-דרור רחל
מוציא לאור: יד יצחק בן-צבי
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1993
שנת ההוצאה העברית: תשנג
כרכים: 02
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

כרך א': האוטופיה הציונית. כרך ב': מבחר האוטופיה הציונית.
הכרך הראשון דן באוטופיות הציוניות על הרקע התקופה והנסיבות שבהן
נכתבו ומנתח אותן תוך התייחסות לז'אנר האוטופי בכללותו. הכרך
השני מביא מתוך האוטופיות שנכתבו בשנים 1922-1882 :
חזות העתיד - מנחם (אדמונד) אייזלר
אנטיגויות בציון - יעקב (ז'ק) בכר
אלטנוילנד - בנימין זאב (תיאודור) הרצל
משוגעים - שלום עליכם
העם היהודי והנוער שלו - זיגפריד ברנפלד
ירושלם הבנויה - זלמן דב ברוך (בוריס) שץ
קוממיות - חיים שלום בן אברם
על ז'בוטינסקי וחיבורו האמת על האי טריסטן דה-רוניה ראה כרך א:
עמ' 79, 102-100, 199.