תנועת החרות, הלשכה הארגונית - התכתבות, חוזרים

15.08.1948 - 31.08.1950

סימול התיק : ה 1 - 4/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: היערכות ופעילות בעניני ארגון ומינהלה. היערכות
הסניפים למיפקד האוכלוסין. תכנית לארגון הסניפים. הכנות לקראת
הבחירות לכנסת הראשונה. פעילות הסברה ותעמולה. הכנות לועידת
היסוד של תנועת החרות. הפצת תעודות בית"ר. תכניות של המחלקה
הכלכלית. ארגון המחלקה הערבית. הגברת הפעילות בקרב יוצאי ארצות
המזרח. הוצאת עתון חרות. עניני עליה קליטה והתיישבות. שאלת אופי
הפעילות בגולה. דיווחים על הפעילות בארה"ב. מפעל של"ח. היחסים עם
בית"ר. סקירה על דיוני הכינוס העולמי של בית"ר.
ביולטין הסיעה המורשונית. הצהרת הצטרפות לתנועת החרות.
הזמנות לישיבות וארועים.
כולל מסמך באידיש.