תנועת החרות, חוזרים לסניפי התנועה וחבריה, מכתבים והזמנות

25.08.1948 - 10.07.1957

סימול התיק : ה 1 - 3/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חוזרים מאת המחלקות השונות של תנועת החרות בנושא:
עיקרי תנועת החרות. ביקורת על יחס מפא"י אל חברי תנועת החרות.
נאום מנחם בגין לגבי אבני היסוד במלחמת השחרור העברית. היערכות
לקראת הבחירות המוניציפליות. הוראות לסניפים בעניני קליטה.
ארגון המחלקה הערבית. לקט ידיעות מהתקשורת הערבית. הוצאת עתון
חרות והפצתו. הוראות לגבי שמירת מסורת וארגון כינוסים ואסיפות
עם. פעילות הסברה ותעמולה לקראת הבחירות לכנסת. ארגון בחירות
לועידת היסוד. החלטות ישיבת המרכז בענין הבחירות לרשויות
המקומיות והמועצה הארצית. עריכת מגביות - מפעל ביסוס התנועה
ומגבית הבחירות. ביקורת על תכנית ברנדוט. הכנות לועידה הארצית
השניה של תנועת החרות ולבחירות לקונגרס הציוני הכ"ג.
כרוז מאת מיפקדת הנוער בנושא שחרור המולדת והיציאה מן המחתרת
(כולל תיקונים בכתב ידו של מנחם בגין). סקירה בנושא מהות ומבנה
בית"ר לקראת הכינוס העולמי הרביעי. הקמת ארגון צעירי חרות.
פניית מנחם בגין אל חברי התנועה להעלות על הכתב את זכרונותיהם
לשם הוצאת ספר המעמד. פניה אל חברי האצ"ל לשעבר למסור את נשקם.
חוזר שמואל מרלין אל חברי התנועה בעניני ארגון ובקשה לשיתוף
פעולה ועזרה כספית ופנייתו אל האגף הארגוני לגבי בעיות בסניפים.
התכתבות בנושא האחריות לטיפול ביוצאי האצ"ל, בקשה לשליחת חומר
אינפורמטיבי לארה"ב, הצעה להקמת מפעל תקליטים, קריאה לאיחוד
בשורות התנועה.
הזמנות לישיבות וארועים.
כולל מסמך בצרפתית.