לזר חיים, קטעי עיתונים על ספרי חיים לזר (תיק גדול)

01.01.1950 - 31.12.1989

סימול התיק : פ 136 - 7/ 9

שייך לארכיון: לזר חיים
סוג התאריך: משוער

תוכן

קטעי עיתונים מאת אישים שונים בנושא ספריו של חיים לזר:
הספר "פרקי בריחה":
חיים לזר, "פגישת אחים: חברי 'מרכז לגולה באיטליה' יתכנסו בבית הנשיא לציון עשרים שנה להתגייסותם"
הספר "מבצר עכו":
חיים לזר, "פרשת בראשית"
ש. אלידן, "מבצר עכו"
חיים לזר, "מאסרו של ז'בוטינסקי"
חיים לזר, "כך נלחם ונפל מפקד פורצי כלא עכו 'שמשון' - דב כהן"
חיים לזר, "אב"א אחימאיר בכלא עכו"
חיים לזר, "ההכנות לפריצת כלא עכו"
"הנשיא ורעיתו מתעניינים בספרות המחתרת"
א.ק., "כרוניקה לכלא עכו"
הספר "כיבוש יפו":
"חיילי האצ"ל כובשים את יפו בסערת קרב"
ש. אלידן, "למען ניצחון האמת"
"כיבוש יפו - תיקונים להיסטוריה"
א. בן צבי, "הראשונים שפרצו ליפו הערבית"
"הדחיפה: שתי מרגמות"
יוחנן פוגרבינסקי, "הספר העברי בתשי"א"
"מצללי העבר"
מנחם בגין, "שחרור יפו"
"מול חומת אש ופלדה"
חיים לזר, "איך נכבשה יפו"
"המערכה"
"על יפו"
חיים לזר, "הקרבות לכיבוש יפו"
"חללי האצ"ל ביפו"
חיים לזר, "כך נערך האירגון הצבאי הלאומי לקרב לשחרור יפו"
אריה בן אליעזר, "סיכומים לאור עובדות - כיבוש יפו"
"ספר על כיבוש יפו"
"מי כבש את יפו"
חיים לזר, "זשורנאליסטן באזוכן דעם פראנט"
"Recit d'epopee: La Conquete de Jaffa"
הספר "חורבן ומרד":
ד.ל., "פולמוס השואה"
"המערכה על גאולת האמת"
י. הטמן (גת), "ההשמדה ומרד הגטאות כנושא ספרותי"
אבא גיא, "דגי רקק והלויתן"
אבא גיא, "עין הקורא"
"ארבעה מוצאים להורג"
"יהא דיון ציבורי על המאורעות בגטו וילנה"
ש. אלידן, "יבול ספרות השחרור שלנו"
א. קרמר, "לוחמי היערות"
אליהו סגל, "ספר הצער והאהבה"
"מרד וחורבן בגטו וילנה"
"קטעים מ'חורבן ומרד' לח. לזר"
יוסף נדבה, "חורבן גטו וילנה"
י. שוהם, "היהודי מול השואה: הרהורים מסוימים בשולי הספר 'חורבן ומרד' של חיים לזר ליטאי"
מ. בן ספר, "מתוך מדף הספרים"
משה כהנוביץ, "התנועה הפרטיזנית היהודית בספרותנו"
מ. מושקט, "ניצחונו של הגטו"
"מרד גטו וילנה"
ע.כ., "א בוך וועגן ווילנער געטא"
בתיק גם: הודעות על הוצאות הספרים, פרסומות לספרים, תוכניות לעיצוב עטיפות הספרים, מכתבי תגובה לספרים.

מילות מפתח