תנועת החרות, פרוטוקולים מישיבות ההנהלה - כתב יד

01.01.1975 - 03.12.1975

סימול התיק : ה 1 - 2/ 25

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 2_25.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: הכנות לעריכת ועידה. דרישה להתפטרות בנימין
הלוי. עניני ארגון. המלוה לתשלום חובות התנועה. עניינים
מוניציפליים. מינויים וחלוקת תפקידים. הקמת ועדות המרכז.
עריכת מגבית חרום. פעילות הסברה. פעילות הסניפים. הפעילות
במיגזר הלא יהודי. פעילות סיעת תכלת-לבן. ביקורת על המו"מ שמנהלת
הממשלה עם קיסינג'ר. עניני כספים. המלצות הועדה לעניני בית"ר.
העיתון 'בארץ ישראל'. התיישבות בגולן והתנחלויות בשומרון.