לח"י: לוחמי חרות ישראל

סימול הספר : צב- 740/ 1

שם מחבר הספר: צמרת צבי
מוציא לאור: משרד החינוך והתרבות, אגף הנוער
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1978
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

סקירה הסטורית קצרה של הלח"י. יאיר, המשורר הלוחם, היסודות
האידאולוגיים, הטירור האישי ומוסר המחתרת. חזית אנטי בריטית
שנייה: משפטי חברי המחתרת. קבלת מרות הרוב או נאמנות למטרה?
הסזון ותנועת המרי. העמדה כלפי הערבים.