תנועת החרות, פרוטוקולים מישיבות הנהלת המרכז - כתב יד

04.08.1966 - 24.12.1970

סימול התיק : ה 1 - 2/ 17

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 2_17.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. מינויים וחלוקת תפקידים.
ענינים מוניציפליים. התפטרות ההנהלה. היחסים בגח"ל. בעיית יהודי
בריה"מ. העמדתם לדין של שמואל תמיר ושמואל מינצר. המצב המדיני.
העברת המרכז וחלק ממוסדותיו לירושלים. פעילות הסברה. קיפוח
חברי התנועה בהסתדרות העובדים הלאומית. תא הסטודנטים. הכנות
לועידה. רשימת שמות מועמדים לראשי הרשימות לרשויות המקומיות.