תנועת החרות, פרוטוקולים מישיבות ההנהלה - כתב יד

20.12.1959 - 26.10.1962

סימול התיק : ה 1 - 2/ 14/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. מינויים וחלוקת תפקידים.
עתון חרות. פעילות הסברה. ענינים מוניציפליים.
הכנות לקראת בחירות מוניציפליות. רשימת שמות חברי ההנהלה החדשה.
הכנות לעריכת ועידה.