תנועת החרות, פרוטוקולים מישיבות המרכז - כתב יד

04.04.1963 - 26.12.1963

סימול התיק : ה 1 - 2/ 14/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 14_2_1.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: דיווחים על פעילות ההנהלה. המדענים הגרמנים
במצרים. עניני ארגון. דיווחים על תוצאות בחירות מוניציפליות.
צירוף אנשים למרכז. דו"ח הורוביץ. ענינים מוניציפליים.