תנועת החרות, פרוטוקולים מישיבות המרכז - הדפסות, כתב יד

07.01.1962 - 01.11.1962

סימול התיק : ה 1 - 2/ 13

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 2_13.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: שאלת הקמת סיעה בהסתדרות הכללית וההשפעה על
הסתדרות העובדים הלאומית. דיווחים על פעילות ההנהלה. הממשל
הצבאי. עניני ארגון. בעית תוספת היוקר לעובדים. הכנות לעריכת
ועידה. עניני מדיניות ובטחון. דיווח על הפעילות ההסברתית לקראת
הבחירות. עריכת מיפקד.