תנועת החרות, מבנה המרכז - הצעות, תקנון

15.06.1948 - 13.07.1977

סימול התיק : ה 1 - 1/ 3

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

הצעה למבנה המרכז שהוגשה למועצה הארצית. תקנון תנועת החרות.
הצעות המבנה הארגוני והצהרת העקרונות של תנועת החרות.
רשימת חברי הועד המרכזי והמועצה הארצית לתנועת החרות, חברי בית
הדין העליון, חברי ועדת הביקורת המרכזית וחברי הסיעה בכנסת
וכתובותיהם.
כולל תרשימים.