לזר חיים, מאמרים פרי עטו בנושא השואה, במכונת כתיבה

01.01.1955 - 31.12.1986

סימול התיק : פ 136 - 6/ 4/ 2

שייך לארכיון: לזר חיים
סוג התאריך: משוער

תוכן

מאמרים מאת חיים לזר בנושא השואה, במכונת כתיבה:
"הוועד הציבורי לגילוי האמת על חורבן יהדות אירופה - גילוי דעת"
"זכור את אשר עשה לנו העם הגרמני"
"חסידי אומות העולם"
"כנס השרידים" (נכתב עבור כינוס שארית הפליטה ב-1/10/1986)
"הרהורים ליום הניצחון"
"נקמת אם"
"על המחנות באירופה"
"הפסח הראשון אחרי השחרור"
"בית"ר בתקופת השואה"
"לעמדת שארית הפליטה בתמורות לאחר המערכה נגד חוק ההתישנות, 1965"
"נציב חומה ביננו לבין שגריר גרמניה"
"שלושים שנה לתוכנית האבקואציה, עשרים וחמש שנה לפתיחת ההשמדה ההמונית של יהודי אירופה"
"ממרד אושוויץ למלחמת יום הכיפורים"
קטעים נוספים על הנושאים: פרשת קסטנר, התנגדות לכינון יחסים בין ישראל וגרמניה, יחידות האיינזצגרופן, עליית היטלר לשלטון.
בתיק גם: מאמרים על קהילות: קמין קשירסקי, אולקניקי, וילנה.