בן-אליעזר אריה, התכתבות עם מוסדות ואישים

10.01.1960 - 04.12.1960

סימול התיק : פ 33 - 7/ 9

שייך לארכיון: בן-אליעזר אריה

תוכן

התכתבות בין אריה בן-אליעזר לבין: המשמרת הצעירה של המפלגה הדתית-לאומית המזרחי - הפועל המזרחי, התאחדות האכרים בישראל, ההסתדרות הציונית של ארצות הברית, חרות הצה"ר - ההנהלה העולמית, הנהלת קרן היסוד, משרד המשטרה, שרות בתי הסוהר, אגודת ידידות ישראל - צרפת, מרכז תנועת החרות.
נושאים עיקריים: פרשת רצח קסטנר, הכנות לועידה העולמית של הצה"ר, הגדרת סמכויותיו של הועד הפועל של הצה"ר בארצות הברית, הועידה הציונית בקנדה.

מילות מפתח