ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם מרדכי כץ

31.01.1947 - 04.12.1947

סימול התיק : ג 7 - 4/ 4

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

gimel 7\0006\Logo\ג7 4_4.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: העמדה לגבי שיחות עם ממשלת בריטניה לגבי פתרון
שאלת ארץ ישראל. עניני ארגון. שאלת ההופעה לפני ועדת החקירה
המיוחדת של האו"ם. הקמת ועדת התיאום. המצב של תנועת בית"ר.
התנגדות לתכנית החלוקה. איסוף כספים וחלוקתם בין מוסדות התנועה.
פיזור בית"ר בא"י. הכנות לעריכת מועצת המפלגה העולמית.
תקציבו של שלטון בית"ר. בעיות בעריכת המגבית בדרום אפריקה.