ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם ד"ר דוד בוקשפן

05.03.1948 - 18.03.1948

סימול התיק : ג 7 - 4/ 1

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

gimel 7\0006\Logo\ג7 4_1.pdf הורדת קובץ

תוכן

המצב הכספי והמגביות שערכה הצה"ר. מו"מ לגבי הסכם עם האצ"ל.
שאלת השתתפות הצה"ר בממשלה זמנית.
עיקר המסמכים בגרמנית.