ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף סין

08.01.1947 - 20.05.1948

סימול התיק : ג 7 - 3/ 18

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

gimel 7\ג7 3_18.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. הבאת שאלת ארץ ישראל לדיון באו"ם.
הוצאת השבועון תגר בסין. שמות חברי האקזקוטיבה בסין ודיווחים על
פעילות הסניף. ההצטרפות להסתדרות הציונית ולקרנות הציוניות.
מפעל הדינר. שינוי הרכב המשרד הא"ילי. מניעת זכויות הצה"ר
בסוכנות היהודית. תמיכת סגן הנשיא הסיני בענין הציוני. הודעת
הצה"ר בסין בעקבות מאסרי ה-5 באוגוסט 1947 בארץ ישראל. המצב
הפוליטי בסין. שאלת התמיכה באצ"ל והיחס כלפיו וכלפי ההגנה.
כולל מסמכים באידיש ורוסית.