ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף הולנד

28.06.1948 - 08.07.1949

סימול התיק : ג 7 - 3/ 13

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

gimel 7\ג7 3_13.pdf הורדת קובץ

תוכן

עניני ארגון. ההשתתפות בפדרציה הציונית. דחיית מועצת המפלגה
העולמית. איסוף כספים למען קרן תל-חי. היחסים בין הצה"ר לתנועת
החרות. רשימת עתונים וביולטינים רביזיוניסטים.
עיקר המסמכים בגרמנית.