ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף בולגריה

12.12.1946 - 18.03.1949

סימול התיק : ג 7 - 3/ 10

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג7 _ 3_10.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. בקשות לשליחת חומר אינפורמטיבי.
דיווחים על פעילות הסניף וקשיים כלכליים. ההצטרפות לפדרציה
הציונית. פעילות השומר הצעיר ותנועות השמאל בבולגריה נגד
הרביזיוניסטים. בעיות בהשתתפות בועדה הא"ילית.
דיווח על ועידת ברית הציונים הבלתי תלויים בבולגריה והחלטותיה.
עניני עליה וסרטיפיקטים. מפעל הדינר. פעילות נגד תכנית החלוקה.
החלטות מועצת המפלגה העולמית.
שאלון על הרכב ופעילות סניף הצה"ר בבולגריה.
כולל מסמכים בצרפתית, בולגרית ואידיש.