ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף ארץ ישראל

04.01.1948 - 12.07.1949

סימול התיק : ג 7 - 3/ 9

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג7 _ 3_9.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון וכספים. דחיית קיום המועצה העולמית.
נוסח מברק לועדת הביצוע של האו"ם לגבי התנגדות הצה"ר לתכנית
החלוקה. שאלת מעמד ירושלים. המלחמה בארץ ישראל. שאלת היחס בין
תנועת החרות לבין הצה"ר. התפטרויות וסכסוכים באקזקוטיבה.
פרוטוקול ישיבת מליאת מרכז הצה"ר בא"י בנושא הדיונים בועד הפועל
הציוני ולקראת המועצה המפלגתית. טיפול בבקשות אישיות.
תביעת תנועת אחדות ישראל לפעילות מדינית של מזכירות הצה"ר.
חוזר מאת שלטון בית"ר בנושא עליה וקליטה.
כולל מסמכים בפולנית, גרמנית, צרפתית ואידיש.