ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף ארץ ישראל

29.03.1946 - 30.12.1947

סימול התיק : ג 7 - 3/ 8

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג7 _ 3_8.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: הבחירות לקונגרס הציוני הכ"ב. סכסוך עבודה עם
ההסתדרות הכללית בפתח תקוה. קשיים כספיים של הצה"ר בא"י. עריכת
ועידות, דחיית המועצה העולמית ושאלת מיקומה. ביקורת על ניהול
מו"מ בין הסוכנות היהודית לבין השלטון הבריטי. איסוף כספים
עבור העצורים ומשפחותיהם. פעילות תעמולתית שיש לנקוט. הצורך
בהיערכות התנועה עם העברת שאלת ארץ ישראל לדיון באו"ם. חיסול
הצ"ח וההצטרפות להסתדרות הציונית. עניני ארגון. דיווחים על
המתרחש בתנועה. היחס לקרנות הציוניות וההשתתפות במשרדים הא"ילים.
הקמת ועדת תיאום בארץ ישראל. ההופעה בפני ועדת החקירה המיוחדת
של האו"ם. פעילות מחלקת ההתיישבות. דיווחים על פעילות הצה"ר
בא"י. ההתרחשויות בא"י בעקבות החלטת החלוקה ושאלת הבטחון.
הבחירות לאסיפת הנבחרים.
חוזרים מאת ברית הצה"ר בארץ ישראל בענין מפעל השקל ומגבית
הבחירות לקונגרס הציוני הכ"ב. רשימת מנין הקולות בקלפיות.
מצע הצה"ר לקונגרס הציוני הכ"ב.
פרוטוקולים מישיבות מוסדות הצה"ר בארץ ישראל.
רשימת חברי מרכז הצה"ר בא"י וסניפי הצה"ר בא"י.
חוזרים של תנועת אחדות ישראל.
כולל מסמכים בגרמנית, אידיש וצרפתית.