דורות לוחמים 1967-1897

סימול הספר : צב- 483

שם מחבר הספר: בן-שאול משה, עורך
מוציא לאור: הדר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1968
שנת ההוצאה העברית: תשכח
שפה: עברית

תוכן

רשימות וסיפורים על הווי של לוחמים במשך 70 שנה 1967-1897: מיכאל
הלפרן, חברה טראסק, כתריאל יפה והימאות העברית, לוחמי המחתרות
הגנה, אצ"ל, לח"י, פלמ"ח, מלחמת העצמאות, מבצע סיני, מלחמת ששת
הימים. על מלון המלך דוד, הקישלה, כלא עכו.