ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף ארה"ב

06.01.1948 - 01.06.1948

סימול התיק : ג 7 - 3/ 7

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג7 _ 3_7.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. פעילות הצה"ר בגרמניה. עריכת
מגביות ואיסוף כספים. לקראת הבחירות לאסיפת הנבחרים בארץ ישראל
סכסוכים פנימיים בהנהגת הצה"ר בארה"ב והתפטרות מאיר גרוסמן.
הכנות לכינוסים. הפעילות של הצה"ר בקרב הממשל בארה"ב. בעיות
כספיות של הצה"ר. שאלת היחס כלפי האצ"ל וההגנה. מצבם של גולי
אפריקה. שאלת ייצוג הרביזיוניסטים במוסדות הציוניים. דיווחים
על פגישות שונות של האקזקוטיבה של הצה"ר בארה"ב. פעילות קרן
תל-חי. מצב התנועה לאחר קום המדינה וראייתה את אופי המדינה.
כולל מסמכים באידיש וגרמנית.