ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף ארה"ב

11.11.1946 - 30.12.1947

סימול התיק : ג 7 - 3/ 6

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

gimel 7\ג7 _ 3_6.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון. קריאה לארה"ב להתערב במצב בא"י.
תזכיר מאת הצה"ר בארה"ב אל מזכ"ל האו"ם לגבי שאלת ארץ ישראל.
דיווח על השתתפות הצה"ר בארה"ב בועידה הציונית המיוחדת שכונסה
ע"י ועדת החרום היהודית. סקירה בנושא חרם על סחורות בריטיות
בארה"ב. כרוז הקורא לגיוס יהודי כללי. גינוי בריטניה על תליית
דב גרונר. פעילות הצגת בעיית א"י לפני ועדת החקירה המיוחדת של
האו"ם. התנגדות לתכנית החלוקה. שאלת התמיכה באצ"ל. קריאה להקמת
מדינה יהודית בא"י. דרישה להתייחס אל חברי המחתרת כשבויי מלחמה.
גינוי מאסר המנהיגים הרביזיוניסטים ב-5 באוגוסט 1947.
דיווחים על פעילות הצה"ר בקרב אנשי הממשל בארה"ב. הכנות לעריכת
כינוסים. פרשת אינסברוק. הסכנה בריכוזי הכוחות של מדינות ערב.
הסכם לגבי איסוף כספים משותף ע"י כל הקרנות בארה"ב. ארגון
מגביות למען האצ"ל. דיווחים על מצב התנועה.
רשימת שמות חברי הועדה האדמיניסטרטיבית וועדת האקזקוטיבה.
כולל מסמכים באידיש, פולנית, רוסית וגרמנית.