ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף אנגליה

08.08.1946 - 07.06.1948

סימול התיק : ג 7 - 3/ 5

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג7 _ 3_5.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: דיווחים על פעילות הסניף באנגליה ועל פעילות
המזכירות העולמית. עניני ארגון וכספים. פירוק הצ"ח בבריטניה.
חוזר של המפלגה המאוחדת של הציונים הרביזיוניסטים בנושא: תכנית
פעולה לקונגרס הציוני הכ"ב, ממשלה זמנית לישראל, עליה, יחסים עם
הבריטים, הערבים, גבולות, עניני חברה וכלכלה.
עריכת מגבית קרן הגאולה. המצב הקשה של הצה"ר בארץ ישראל.
מפעל אסירי ציון. פעילות קרן תל-חי. המתרחש בסניף איטליה.
חוזר מאת הנהלת הסוכנות היהודית לגבי הקמת פדרציות ציוניות.
הצהרת יו"ר הצה"ר בבריטניה על מטרות הרביזיוניזם.
השתתפות ברית הצה"ר המאוחדת בבריטניה במוסדות
ההסתדרות הציונית. ענינים הנוגעים לעתון ה- .JEWISH STANDARD
רשימת שמות נבחרי האקזקוטיבה בבריטניה.
כולל מסמכים בגרמנית, אידיש וצרפתית.