ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף איטליה

08.12.1946 - 01.12.1949

סימול התיק : ג 7 - 3/ 4

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג7 _ 3_4.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: סכסוכים בנוגע בחירת צירי איטליה לקונגרס הציוני
העולמי. דיווחים ודו"ח על פעולות סניף איטליה. עניני ארגון.
מצב התנועה והנהלתה העולמית. נכונות סניף בית"ר באיטליה לסייע
בארגון הצה"ר ושאלת היחסים בין שני הגופים. הקמת ועדת עליה שע"י
משרד הא"י באיטליה והרכבה. סכסוכים פנימיים והקמת ועדה עצמאית
לפליטים. התנפלות על שליח במשרד הא"י במילנו. מפעל השקל.
הרכב הצירים מטעם הפדרציה הציונית לקונגרס בפריס.
תעודת חבר וטופס הצהרה על השתייכות לברית הצה"ר המאוחדת באיטליה.
כולל מסמכים באיטלקית, אידיש וצרפתית.