ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף אוסטריה

20.02.1947 - 28.11.1949

סימול התיק : ג 7 - 3/ 1

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג7 _ 3_1.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: דיווחים על פעילות הסניף ומצב הצה"ר באוסטריה.
דיווח על קהילת וינה. הרכב ועדת העליה באוסטריה. סכסוכים
פנימיים לגבי ניהול הסניף. דיווחים על כינוסים וועידות של הצה"ר
ובית"ר באוסטריה. עניני ארגון. מפעל הדינר. תיאום נושא העליה בין
בית"ר והצה"ר. חקירת פרשת אינסברוק ושלילת זכויות העליה מבית"ר
באוסטריה וזכויות הצה"ר בפדרציה הציונית. מסקנות ועדת החקירה
בענין רצח איתן אבידוב. מפעל קרן הברזל. פרוטוקול מפעל השקל
תש"ח. עניני עליה. שאלת היחסים עם תנועת החרות.
שאלון פרטים אישיים לחברי ברית הצה"ר המאוחדת באוסטריה.
עיקר המסמכים באידיש, גרמנית, צרפתית ופולנית.