ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, שלטון בית"ר, פריס - התכתבות

19.01.1947 - 21.03.1948

סימול התיק : ג 7 - 2/ 10

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג7 _ 2_10.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: עניני כספים וארגון. העברת מושבו של שלטון
בית"ר לפריס. היחסים בין שלטון בית"ר לבין המזכירות העולמית של
ברית הצה"ר המאוחדת. שאלת מרות המזכירות העולמית של הצה"ר על
מחלקת ההתיישבות של שלטון בית"ר. חילוקי דעות לגבי התיישבות.
ביקורת על ועדת התיאום. יצירת קשר בין שלטון בית"ר לבין מחלקת
הנוער שעל יד הסוכנות היהודית. הצורך בעבודה חינוכית בקרב
העולים הבית"רים.
זכרון דברים מהפגישה בין חבר הנהלת הסוכנות היהודית לבין חברי
המזכירות העולמית של הצה"ר ונציג שלטון בית"ר בנושא התנפלויות על
מוסדות הסוכנות בגרמניה ואיטליה. שלילת זכויות העליה של בית"רים
וצה"רים בגרמניה ואיטליה. שיגור שליחים לאירופה. קשיים כספיים של
בית"ר. עריכת כינוסים של בית"ר. הקמת בית הספר למדריכים.
השתתפות הצה"ר בעבודת הקרן הקימת. סקירה על סידור העולים בעבודה.
חוזרים וגילוי דעת בהוצאת שלטון בית"ר. כרוז בעקבות הכרזת
השלטון הבריטי על בית"ר כתנועה לא חוקית. כרוז הקורא לישוב
להתארגן למאבק.
כולל מסמכים באידיש.