ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, קרן תל-חי - התכתבות וקטעי עיתונים

12.01.1947 - 22.04.1948

סימול התיק : ג 7 - 2/ 9

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג7 _ 2_9.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: פניות המזכירות העולמית של ברית הצה"ר המאוחדת
לתמיכה כספית מקרן תל-חי והקשר בין שני הגופים. סכסוכים פנימיים.
דיווחי המזכירות וקרן תל-חי על פעילותן. עניני ארגון וכספים.
הרכב, מבנה ותפקידי קרן תל-חי. עריכת מגביות. היחס לקרנות
הציוניות. בעיות אי שיתוף פעולה של הצה"ר בדרום אפריקה.
חוזר מאת קרן תל-חי אל כל הלשכות הארציות בנושא עריכת מפעל כספי
לשעת חרום.
שאלת מתן שוויון זכויות לרביזיוניסטים בסוכנות היהודית.
קטעים מדיוני הועידה הארצית השלישית של קרן תל-חי בארץ ישראל
והחלטותיה.
כרוז ודו"ח על פעילות הועדה לעזרת משפחות העצורים.
הסכם בין הועד הלאומי, האיחוד האזרחי בא"י, הועדה לעזרת משפחות
העצורים ליד ברית הצה"ר המאוחדת ואגודת לאסירינו לגבי הטיפול
באסירים, בעצירים ובמשפחותיהם.
חשבונות של המזכירות העולמית. הצעות תקציב.
תזכיר מאת ועד משפחות מגורשי גילגיל, קניה.
קטעי עתונים בנושא אגודת לאסירינו, אי הכרת ההסתדרות הציונית
במתן זכויות שוות לרביזיוניסטים, למרות פירוק הצ"ח, אי מתן סיוע
מטעם הועד הלאומי לעצורי קניה.
כולל מסמכים באידיש, גרמנית וצרפתית.