ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, הועידה העולמית בבזל - התכתבות, פרוטוקולים, החלטות

04.09.1946 - 30.04.1947

סימול התיק : ג 7 - 2/ 7

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

ג7 _ 2_7.pdf הורדת קובץ

תוכן

חוזר בנושא ההכנות לקראת הועידה העולמית בבזל.
התכתבות בעניני ארגון.
מברק מאת דוד בן גוריון לגבי הסכמה לקבל את הרביזיוניסטים
להסתדרות הציונית אם ינתקו מגע עם הצ"ח.
מכתב ד"ר סוסקין למערכת עתון בענין תכנית מוריסון לחלוקת הארץ
לארבעה חלקים ושאלת הנגב, ומכתביו לבאי הועידה בעניני חקלאות.
פרוטוקולים מישיבות הועידה העולמית בבזל - כתב יד.
פרוטוקול משפט בית דין כבוד של ההסתדרות הציונית לגבי תביעת
האקזקוטיבה הציונית נגד ברית הצה"ר המאוחדת בארה"ב על הפרת
משמעת.
החלטות הועידה העולמית של ברית הצה"ר המאוחדת בבזל בנושא: הקו
המדיני שעל הרביזיוניזם לנקוט, התנגדות לתכנית החלוקה, שאלת עבר
הירדן, התנגדות להשתתפות בועידת לונדון, היחסים עם ההסתדרות
הציונית, הצורך באחדות העם היהודי, ביקורת על חוקיות גירוש
גולי אפריקה, עניני עליה, התיישבות, ארגון וכספים.
כולל מסמכים באידיש, צרפתית וגרמנית.