ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, ועדת התיאום - התכתבות

15.05.1946 - 14.12.1947

סימול התיק : ג 7 - 2/ 6

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג7 _ 2_6.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: עניני ארגון וכספים. דרישות ברית הצה"ר המאוחדת
ממוסדות ההסתדרות הציונית בעניני מידע, ארגון, עליה, התיישבות,
קרנות, מגבית ההתגייסות וההצלה, אוצר עממי, מחלקת הנוער,
ועדות ומנגנון.
זכרון דברים מפגישה בין נציגי הצה"ר והסוכנות היהודית לגבי מתן
שוויון זכויות למפלגה הרביזיוניסטית בהסתדרות הציונית עם חיסול
הצ"ח. הקמת ועדת התיאום. פרוטוקולים מישיבות הועדה.
זכרון דברים מפגישה בין מר דובקין ומר פוסק לגבי זכויות וחובות
הצה"ר בתור חברי ההסתדרות הציונית.
זכרון דברים מפגישה בין הנהלת הסוכנות היהודית לבין נציגי ברית
הצה"ר, אחדות העבודה פועלי ציון, השומר הצעיר והעליה החדשה לגבי
איסור הופעה נפרדת מול ועדת החקירה של האו"ם. הסטטוס של
הרביזיוניסטים בתוך ההסתדרות הציונית. עובדת היות תחום ההתיישבות
בסמכות שלטון בית"ר. הקמת החברה להתיישבות. שליחת שליחים לחו"ל.
הוצאות לקראת הקונגרס הציוני הכ"ג. בעיות בפעילות ועדת התיאום.
חתימת הסכם ישובי לאיחוד והגברת הפעולה למען האסיר, העצור
ומשפחתו.
התפטרות הועדה לעניני תיאום.