ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, ועד אסירי ציון - דברי דפוס

01.01.1947 - 31.12.1947

סימול התיק : ג 7 - 2/ 4

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

ג7 _ 2_4.pdf הורדת קובץ

תוכן

כרוז ובו קריאה לתרום למגבית למען אסירי ציון, פניית הרבנים
הראשיים של ארץ ישראל לועד אסירי ציון בלונדון ומסר מאת סגן הרב
הראשי של יהדות בריטניה.
עלונים נושא הפעילות למען אסירי ציון ודיווחים על אסירים בארץ
ישראל ובגלות אפריקה.
חוברת מאמרים בנושא החזקת האסירים היהודים ללא משפט, הנטל של
התמיכה במשפחות, קטע מיומנו של וולפגנג פון וייזל על תקופת מאסרו
בלטרון.