ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, או"ם - התכתבות ודברי דפוס

17.02.1947 - 20.10.1947

סימול התיק : ג 7 - 2/ 1

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג7 _ 2_1.pdf הורדת קובץ

תוכן

תזכיר בנושא תכנית בווין לגבי ארץ ישראל. תזכיר שהוכן עבור ועדת
אונסקו"פ בנושא המדינה היהודית כפתרון המושלם לבעיה היהודית.
מברק אל מזכיר הועדה המיוחדת של האו"ם לעניני ארץ ישראל בנושא
מאסר מנהיגים רביזיוניסטים ביום ה-5 באוגוסט 1947 והחזקתם
בלטרון ללא כתב אישום או משפט.
הצהרת אריה אלטמן במסיבת עתונאים על עמדות הצה"ר לגבי סוגיות
פוליטיות מרכזיות בשאלת ארץ ישראל: הציונות, עבר הירדן, שיבת
יהודים לא"י, תכנית החלוקה, שלטון המנדט והקמת ממשלה זמנית.
פרסומים בנושא משמעות תכנית החלוקה, ההיבט החוקי של עבר הירדן,
מיפקד האוכלוסין של שנת 1946 ונתונים דמוגרפיים לגבי א"י ומצרים.