ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, גילויי דעת לעתונות

24.01.1945 - 13.04.1948

סימול התיק : ג 7 - 1/ 2

שייך לארכיון: ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג7 _ 1_2.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: ביקורת על החלטת הועד הלאומי להילחם בטרור בארץ
ישראל, ביקורת על השלטון הבריטי, החלטת הנהגות הצ"ח ומפלגת
המדינה העברית להקים אקזקוטיבה עולמית זמנית של ברית הצה"ר
המאוחדת וארגון המזכירות, ביקורת על מדיניות הסוכנות היהודית
וההנהלה הציונית לגבי תכנית החלוקה והשתתפות בועידת לונדון,
הצורך בהקמת ממשלה יהודית זמנית, שאלת ארץ ישראל, פרשת דב גרונר,
ביקורת על נאומו של דוד בן גוריון, ההעלאות לגרדום, דרישה להגיש
את תביעות העם היהודי לאו"ם, קריאה לכינוס מושב הועד הפועל
הציוני, אזהרה ממלחמת אחים בארץ ישראל, תמיכת סגן נשיא סין
במטרות הציונות, ביקורת על מאסרי ה-5 באוגוסט 1947 ועל תגובות
הסוכנות היהודית, ביקורת על דו"ח ועדת אונסקו"פ, קריאה לגיוס
יהודי העולם לשרות צבאי בארץ ישראל, התנגדות לתכנית החלוקה,
ההסכם בין הסוכנות היהודית לבין האצ"ל לגבי מועצת ממשלה זמנית
ובקשה לתמיכה כספית באצ"ל.
כולל מסמכים בצרפתית ואידיש.