הצ"ח משלחת ארה"ב, חדשות הציונות - - ZIONEWS ביולטין באנגלית

20.10.1940 - 27.03.1942

סימול התיק : ג 5 - 6/ 1

שייך לארכיון: הצ"ח משלחת ארה"ב
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: דיווחים על המתרחש בנשיאות הצ"ח ובתנועה בכלל.
פעילות הצ"ח בקנדה, בריטניה וארה"ב. פעילות לזכרו של זאב
ז'בוטינסקי. העפלה. ארגון פעילות למימון פרוייקט הצבא העברי
בקנדה. פעילות בית"ר בארה"ב. החלטות ועידת הצ"ח בארה"ב בעניני
פוליטיקה, ארגון וכספים. רעיון הקמת צבא עברי. הקמת בית ספר
להכשרת טייסים יהודים. פעילות קרן תל-חי. עתיד יהדות אירופה
עם תום המלחמה. דיווחים על מהלך מלחמת העולם השניה.